9. Festival čaja

Međunarodni festival, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja
Niš, 21.-25. mart 2012

“Zlatne ruke”

Zahvalnica za učešće na opštinskom takmičenju
Sokobanja 14.07.2012.

“Zlatne ruke”

Zahvalnica za učešće na opštinskom takmičenju
Sokobanja 14.07.2011.